Advertisement
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLUYOR ABONE OL

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de sigortacılık sektörünün güçlü bir şekilde büyümesini sürdürmesini beklediğini açıkladı. Türkiye'de hayat sigortası dışı sigorta pazarında 2013 yılında güçlü bir kar elde edildiğine de dikkat çekildi.

Fitchin türkiye'de sigortacılık sektörüne ilişkin değerlendirme notunda, "Sigorta sistemine giriş oranlarının önümüzdeki birkaç on yıllık dönemde Batı Avrupalı ülkelerdeki seviyeye erişmesi olasılığı düşük olsa da türk sigortacılık sektörünün büyümesini devam ettirmesini bekliyoruz" ifadelerine kullanıldı.

Sigortacılık sektörünü gelişiminin tipik olarak uzun zaman aldığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de sigortacılık pazarının ekonomik büyümenin de itici gücü ile güçlü bir şekilde gelişim kaydettiği vurgulandı.

Türkiye'nin demografik özelliklerinin, şehirleşmenin ve orta gelirli sınıfın oluşmasının sigortacılık sektörüne katkıda bulunduğu tespitine yer verilen açıklamada, türkiye'de hayat sigortası dışı sigorta pazarında 2013 yılında güçlü bir kar elde edildiğine de dikkat çekildi.