Advertisement
İSTANBUL FİNANS MERKEZİ OLUYOR ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka müşterilerinin türev işlemlerden doğan risk ve kayıplarının azaltılmasına yönelik taslak hazırladı.

BDDK, Türev İşlemlerde Bankaların Müşterileri ile Olan İlişkileri Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, banka müşterilerinin, Kuruma iletilen şikayet dilekçelerinde, aracılık yapılan türev işlemler ile bu tür işlemleri içeren diğer bankacılık ürünlerinin riskleri konusunda yeterli şekilde bilgilendirilmedikleri, piyasa koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak yapılan işlemler sonrasında büyük tutarlarda zarara uğradıkları ve mevcut varlıklarının önemli kısmını kaybettiklerinin ifade edildiği belirtildi.

Banka müşterilerinden alınan şikayetler ile bankacılık faaliyetlerinin sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde etik ilkelere uygun bir şekilde yürütülmesi gerekliliği dikkate alınarak "Türev İşlemlerde Bankaların Müşterileri ile Olan İlişkileri Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlandığı ifade edilen açıklamaya göre, taslak yönetmelik, müşterilerin türev işlemin olası tüm risk ve getirileri ile işleme özel şartlar hususunda açık bir şekilde önceden bilgilendirilmelerini, müşteri ile türev işlemler çerçeve sözleşmesi yapılması gerekliliğini, müşterilerin yaptıkları türev işlemlerin güncel değerleri hakkında periyodik olarak bilgilendirilmelerini, bankaların belirli kriterleri dikkate alarak bireysel ve kurumsal müşterilerin risklilik düzeylerini belirlemelerini ve belirlenen bu risklilik düzeylerine göre bireysel ve kurumsal müşterilerin belirli türev işlemleri yapamamalarını içeriyor.

Taslak ayrıca her bir türev müşterisi için bir türev limitinin tanımlanmasını, tezgahüstü türev işlem yapacak müşterilerden işlemin mahiyetine uygun şekilde yeterli nitelik ve düzeyde teminat alınması gerekliliği, yeni bir türev ürünün geliştirilmesine ilişkin olarak bir ön bilgilendirme raporu hazırlanması ve bu raporda türev ürünün taşıdığı tüm risklerin müşteriler açısından değerlendirilmesini içeriyor.

Taslağa ilişkin görüş ve önerilerin 15 Eylüle kadar duzenleme@bddk.org.tr adresine gönderilebilecek.

AA