Advertisement

Dinlerin ve Dillerin Şehri Mardin, pandemi öncesi yıllık 5 milyona yakın turisti ağırlayan, 253 sanayi tesisi bulunan, yıllık 1 milyar dolar ihracatı aşan, ticarette olsun sanayide olsun kendinden söz ettiren bir kent idi.

Pandemi süreci ekonomik yönden işletmeler için zorlu geçmektedir. Zor durumda bulunan üyelerimizden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletmekteyiz. Birliğimizin ilgili bakanlıklar nezdinde yaptığı girişimler sonucunda bugüne kadar ekonominin desteklenmesi için devreye alınan aşağıdaki destekler işletmeler için hayatidir.

KOSGEB’in 30 Haziran’a kadar tahakkuk edecek alacakları 2021’e ertelendi.

Faaliyetleri zorunlu olarak durdurulan iş yerleri için kamu idarelerince kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek.

24 Mart 2020 öncesine ait ödenmeyen kredi, çek, senet, kredi kartı borçları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar ödenir veya yeniden yapılandırılırsa, sicile işlenmeyecek.

Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi 500 milyar TL’ye çıkarıldı.

31.12.2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, “vergi borcu yoktur” ve “SGK prim borcu yoktur” belgeleri aranmayacak.

Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartları iyileştirildi. 600 gün sigorta primi şartı 450 güne, son 120 günlük prim ödeme şartı 60 güne indirildi.

KOVID-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kamu bankalarına olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay ötelendi.

Ticari Alacak Sigortası kapsamında orta ölçekli (cirosu 125 Milyon TL’ye kadar olan) işletmeler de dahil edildi.

Kamu ihalelerinde KOVİD-19 nedeniyle sözleşme şartlarının yerine getirilememesi halinde, “süre uzatımı” veya “sözleşmenin feshedilmesi” mümkün hale geldi.

Ayrıca üyelerimizin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere geçtiğimiz dönemlerde Odalarımız ve Borsalarımızın maddi katkılarıyla başarıyla gerçekleştirilen Nefes Kredisi projesi tekrar başlatılmış, Denizbank ile yapılan anlaşma neticesinde üyelerimize 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz 20 ay vadeye kadar yıllık yüzde 7.5 faizle kredi imkanı sağlanmıştır.

Yukarıda pandemi sürecinde hayata geçirilen taleplerimizin önemli olanlardan bahsettim. Pandemi zamanında üyelerimiz büyük bir özveri göstermiştir. Çoğu istihdamı koruyarak işçi çıkarmayan üyelerimize teşekkür ederim.

Pandemi sonrası ticari hayat yeniden şekillenecek; dijital dönüşüme, teknolojiye, değişiklere hazırlık olmalıyız. Oda olarak üyelerimize fayda sağlayacak çalışmalar içinde olacağımızı vurgulamak istiyoruz. Yeter ki üyelerimiz bu buna kayıtsız kalmasın ve taleplerini, beklentilerini ve önerilerini bize iletsin.

İlimizin mevcut ekonomik durumunu açıklama fırsatını verdiğiniz için Bloomberg HT ailesine teşekkür ederim.

Mehmet Ali Tutaşı

Mardin Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı