Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonu en kısa sürede kalıcı olarak tek haneye, ardından da yüzde 5 olan nihai hedefimize düşürmeye odaklanmış durumdayız." dedi.

Uysal, TCMB İstanbul Şubesi'nde "Enflasyon Raporu 2019-IV Bilgilendirme Toplantısı"nda yaptığı sunumda, parasal duruşu belirlerken enflasyonun ana eğilimine dair göstergeleri dikkate aldıklarını söyledi.

Temmuz ve eylüldeki Para Politikası Kurulu toplantılarında yaptıkları faiz indirimlerinin ardından parasal duruşun hedeflenen enflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu yönündeki değerlendirmelerini hatırlatan Uysal, eylül ayı PPK toplantısından itibaren geçen süre zarfındaki veri akışının enflasyonun ana eğiliminde kayda değer bir iyileşmeye işaret ettiğini vurguladı.

Uysal, "Buna ek olarak küresel ölçekte para politikalarının genişleyici yönde şekillenme eğilimi ve yurt içinde orta vadeli makro politika çerçevesinin netleşmesiyle birlikte Temmuz Enflasyon Raporu’nda verilen tahminlere kıyasla belirgin bir aşağı yönlü güncelleme yapıldı. Bu doğrultuda politika faizinde ilave indirime gidildi." diye konuştu.

Uysal, parasal duruşlarını enflasyonun ana eğilimi üzerinde makul bir reel faiz oluşturacak şekilde belirlediklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda enflasyon beklentileri yakından takip edilirken, tahminlerimiz ve bunların ima ettiği ana eğilimler karar alma sürecimizde önemli bir yer teşkil ediyor. Enflasyonun diğer belirleyicilerini değerlendirdiğimizde, toplam talep koşullarının önemli bir göstergesi olan çıktı açığı tahminlerimiz ışığında, iktisadi faaliyet ve işgücü piyasasındaki görünümün enflasyon üzerinde aşağı yönlü etkide bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında ithalat fiyatları ve dış dengeye bağlı makro finansal görünüm de enflasyondaki düşüş eğilimini destekliyor." 

"Yüzde 5 enflasyon hedefine odaklandık"

TCMB Başkanı Murat Uysal, talep ve maliyet yönlü unsurları bir arada değerlendirdiklerinde enflasyondaki ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu ifade edebileceklerini belirterek, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

Uysal, geldikleri noktada, gevşeme yönündeki alanın önemli bir bölümünü kullandıklarını, bununla birlikte atılabilecek ilave adımların zamanlaması ve boyutunu veri akışına ve enflasyon görünümündeki gelişmelere göre şekillendireceklerini vurguladı.

Enflasyonu en kısa sürede kalıcı olarak tek haneye, ardından da yüzde 5 olan nihai hedeflerine düşürmeye odaklandıklarının altını çizen Uysal, gelecek dönemde parasal sıkılığın düzeyini ana eğilime dair göstergeleri dikkate alarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye devam edeceklerini anlattı.

Uysal, "Bu noktada fiyat istikrarı ve finansal istikrarın ayrılmaz bir bütünün parçaları olduğunu tekrar vurgulamak isterim. Geçtiğimiz süreçte finansal kesim ve reel sektör etkileşimini yakından izleyerek bir yandan enflasyonu düşürmeyi amaçlarken diğer yandan bunun kalıcı olabilmesine yönelik olarak finansal sistemin sağlıklı işleyişini de gözeten bir yaklaşım benimsedik." ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki araç setini etkin şekilde kullandık"

Son dönemde zorunlu karşılıklar başta olmak üzere ellerindeki araç setini etkin bir şekilde kullanarak finansal istikrarı ve para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyen adımlar attıklarını dile getiren Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu adımların, ekonominin orta ve uzun vadede sağlıklı, sürdürülebilir bir büyüme patikasına yönlendirilebilmesine katkı sağlayacağını ve böylelikle fiyat istikrarını destekleyeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde krediler ve iktisadi faaliyette öngörülen ılımlı toparlanmanın, iç ve dış makro dengeler açısından elde edilen kazanımların devamını sağlayacak ekonomik çerçeveyle uyumlu olduğunu değerlendiriyoruz."