Advertisement
HABERLER ABONE OL

Özel sektörün 7,8 milyar doları kısa, 161,6 milyar doları uzun vadeli olmak üzere 169,4 milyar dolar kredi borcu olduğu gözlendi.

Merkez Bankası, Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri - Aralık 2021 raporunu yayımladı. Buna göre; Aralık sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3,6 milyar dolar azalarak 169,4 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,8 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,8 milyar dolar azalarak 7,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,5 milyar doları tutarında olduğu gözlendi.

Ağırlık banka kredisi

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,6 milyar dolar azalışla 20,0 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,0 milyar dolar azalmış, tahvil stoku ise 506 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,7 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 2,5 milyar dolar artarak 10,1 milyar dolar seviyesinde oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,5 milyar doları azalışla 5,0 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 209 milyon dolar azalışla 0,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Aralık sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,8 milyar dolar azalarak 105,8 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 1,9 milyar dolar azalarak 7,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Borcun yüzde 63'ü dolar

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,0'ının dolar, yüzde 33,5’inin euro, yüzde 1,7’sinin Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü. 7,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,8’inin dolar, yüzde 37,7’sinin euro, yüzde 9,7’sinin Türk lirası ve yüzde 4,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Finansal olmayanlar daha borçlu

Sektör dağılımı incelendiğinde, Aralık sonu itibarıyla, 161,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,0’ını finansal kuruluşların,yüzde 60,0’ını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 7,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.