Advertisement

Teknik analiz uzmanı Murat Arslanoğlu, teknik analizin ne olduğunu, dayandığı argümanları ve etkenleri yazdı:

 

"Teknik analiz piyasayı (yada piyasaları) izlemek için, kullanılan bir yöntemdir..
 
Piyasada oluşan fiyatı etkileyen, yüzlerce-binlerce faktör vardır.. Siyasi, ekonomik, iktisadi, vs.. yüzlerce-binlerce haber, her an her saniye, dinamik bir şekilde piyasaya akar..  
 
Alıcılar-Satıcılar, bu haberlerin etkisinde bazen umut, bazen korku içinde hareket eder ve yaptıkları işlemler sonucunda, fiyatın oluşmasını sağlarlar..
 
Piyasada oluşan fiyatın ne olacağını belirlemek, yatırım kararlarının kara dönüşmesi için, esastır..
 
Bunun için fiyatı etkileyecek her bir faktörün ayrı ayrı takip edilmesi, değerlendirilmesi, elbette bir yöntemdir..
 
Örneğin x hisse senedinin bilançosunu incelemek, kar-zarar durumuna bakmak, ona bir fiyat biçmek, ve piyasadaki fiyatı ile mukayese edip, ucuz-pahalı gibi sıfatlar yakıştırıp, alım-satım kararı vermek, bir yöntemdir.. (bilanço analizi)
 
Diğer taraftan siyasi gelişmeleri yorumlayıp, buna göre, bir umut ya da korkuya kapılıp alım-satım kararı vermek de ayrı bir yöntem olabilir..
 
vs.. vs..
 
 
****
 
Teknik analiz ise, her tür haber akışının, sonuç itibariyle, eninde sonunda fiyata yansıdığı gerçeği üzerine, ortaya çıkmıştır..
 
Bir de özelikle klasik teknik analiz, fiyatların "güçlü eller" tarafından yönlendirildiği iddiası ile, hareket eder..
 
Bu iddia, fiyatların "güçlü eller tarafından yönlendirildiği" iddiası, elbette tartışmaya açıktır..
 
Özellikle iktisatcılar "etken pazar" tanımı ile bu iddiaya şiddetle karşı çıkarlar..
 
İktisatcılara göre, etken bir pazarda her BİR katılımcı, eşit şartlardadır, fiyatı etkileyen/etkileyecek her habere herkes, aynı anda ulaşmaktadır.. vs.. vs..
 
Bu tartışma konusu uzun..
 
Fazla tartışmaya girmeden, kendi tecrübeme göre, piyasada fiyatların güçlü eller tarafından yönlendirildiği iddiasının yadsınamaz bir GERÇEK olduğunu düşünmekteyim..
 
Bu da kaanatimce oldukça doğaldır..
 
Elinde 1 milyar dolar fonu olan, bunu profesyonel olarak yöneten bir fon yöneticisi ile, mutfakta soğan doğrarken Bloombergtv seyredip, emekli maaşını yatırıp üç beş kuruş kazanma derdinde olan Ayşe teyzenin eşit şartlarda olması mümkün değildir..
 
Ayşe teyze, ne habere, ne bilgiye eşit şartlarda ulaşabilir ne de işlem avantajı sağlayabilir..
 
Örneğin ben, bir fon yöneticisinin bir aracı kurum vasıtası ile x şirketine davet edilip şirket yatırımları, gelişmeleri vs.. hakkında, mümkün olduğunca bilgilendirildiğine şahitken, bugüne kadar bir şirkete davet edilen bilgilendirilen, bir öğrenci, ya da ev hanımı vs.. görmedim..
 
Başka başka örneklerde mümkün ama şimdilik kısa tutalım..
 
Bu gerçek sadece BİST te değil dünyanın her yerinde de aynı şekildedir..
 
Bu iddianın gerçek olduğu pratikte de defalarca yaşanan olaylar ile kendini ispatlamıştır..
 
****
 
Piyasanın güçlü eller tarafından yönlendirilmesi, esasen, fiyatların da bir trend izlemesi gibi, bir sonuca sebep olur..
 
Klasik teknik analiz, fiyatları etkileyen yüzlerce-binlerce faktör yerine, doğrudan fiyatı, ve fiyatın oluşturduğu trendleri izlemenin, faydalı olacağı düşüncesiyle ortaya çıkmıştır..
 
Trendleri bulmaya çalışmak, doğru trendin ne olduğunu belirlemek, teknik analizin esasıdır..
 
Eğer yükseliş trendinde ise, long pozisyonda olmak, eğer düşüş trendinde ise, short pozisyonda olmak ve tespit edilen trend bozulmadıkça pozisyonu korumak teknik analizin ortaya koyduğu bir yöntemdir..
 
****
 
Teknik analiz, gelecekte olacakları bilmek iddiasında değildir..
 
Mevcut trend içinde gelecekte fiyatın nereye doğru ulaşabileceği çalışması yapılır..
 
Trend dönüşümü gerçekleşir ise, zaten bir önceki beklenti otomatikman silinir..
 
Oluşan yeni trende göre de yeni beklenti oluşur ve bu yeni beklentiye göre pozisyon açılır..
 
Gelecekte fiyatın ne olabileceği çalışmasında en büyük yardımcı, ve benimde şahsen en önem verdiğim konu, formasyonlardır..
 
Formasyon konusu uzun ama kısaca değineyim :
 
Bir trend içinde, henüz trend dönüşümü gerçekleşemeden önce, güçlü eller arasında fikir birliği yok olur ve Ayılar Boğalar arasında bir mücadele başlar..
 
Ayılar Boğalar arasındaki bu mücadelede, fiyat, aşağı yukarı salınır..
 
Bu salıntı esnasında grafik üzerinde trend dönüşüne işaret edebilecek şekiller oluşur..
 
Bu şekiller hem trend dönüşü işareti olabilir, hem de oluşan şekil, bir sonraki zaman dilimi içinde, fiyatın ulaşabileceği seviye hakkında önemli ipucları verebilir..
 
Formasyonlar, çift tepe, çift dip, omuz-baş-omuz, ters omuz-baş-omuz, üçgen vs.. gibi çeşitli isimler alırlar.
 
****
 
Klasik teknik analiz dışında, EWP olarak bilinen, eliot dalga teorisi ise, bir başka yaklaşımla ortaya çıkmıştır ve o da kendi içinde zaman zaman klasik teknik analiz ile birleşen zaman zaman ayrışan yaklaşımlara bağlı, farklı bir yöntemdir..
 
Eliot dalga teorisinde temel olarak fiyatların, belirli bir döngü içinde hareket ettiği, her bir döngü içinde çeşitli dalgalar olduğu, bu dalgaların birbiri ile ilintisi olduğu kabulü, bulunmaktadır..
 
Bu yöntem klasik teknik analize ziyade daha karmaşık kurallar içerdiği için, zaman zaman çok daha subjektif olduğu yönünde eleştiriler almaktadır..
 
Benim düşünceme göre ise, yöntemi eleştirmek yerine, bu yöntemden faydalanmak düşüncesiyle yaklaşılması, alım-satım kararlarında oldukça faydalıdır.
 
Klasik teknik analiz ile EWP arasında, BANA GÖRE en büyük fark, klasik teknik analizin oldukça mütevazi olmasıdır..
 
Şöyleki; klasik teknik analizde biraz, teslimiyetcilik vardır..
 
Trend güçlü eller tarafından oluşturulur ve devamı güçlü ellerin çabası ile sağlanır..
 
Trend içinde kaldığı müddetce paşa paşa pozisyonda beklemek bir mütevaziliktir..
 
Trend dönüşümü olmadan formasyona bakıp hareket etmek ve formasyon hedefine gelmesini beklemek dahi, bir mütevaziliktir..
 
Trend dönüşümü sonrası pozisyon değiştirmekte aynı şekildedir..
 
EWP ise, özü gereği, oluşan fiyatları "ETİKETLER"..
 
İçinde bulunduğumuz dalgayı da "ETİKETLER"..
 
Ve fiyatın, etikete uygun seviyeye doğru ulaşacağı ve ardından yapıya uygun diğer etiket fiyatına doğru akabileceği iddiasındadır..
 
Eğer fiyat etikete uygun hareket etmez ise, geriye dönük olarak etiketler değiştirilir..
 
Bu, yani geriye dönük olarak etiketlerin değiştirilmesi, sökülüp-takılması zaman zaman bir çok kişi tarafından eleştirilir..
 
Oysa bana göre, dinamik bir piayasa içinde bu oldukça doğaldır.. Hatta, olması gerekendir..
 
Elbette etiketlerin sökülüp takılabileceğini bilmeden, bu etiketleri nihai kabul edip, agresif bir pozisyon almak ve stop loss çalıştırmamak, çok büyük zararlara sebep olabilir..
 
EWP ye yaklaşırken ve buna bağlı işlem yaparken, bu gerçek hep, göz önünde bulundurulmaldır..

 
Kısaca TEKNİK ANALİZ, doğru bir bakış açısıyla, en doğru analiz yöntemidir.. "