Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE, kasımda bir önceki aya göre 1,1 puan artarak 100,9 seviyesinden 102'ye yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin
değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki
toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9 seviyesinde gerçekleşti.

- ÜFE BEKLENTİSİ % 15,1

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyesinde gerçekleşirken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki ay seviyelerinde
gerçekleşirken, ihracat ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenirken, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin
artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak sürdü.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise zayıfladı.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 15,1 seviyesinde
gerçekleşti. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 15'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 72,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,9'a geriledi.

KAPASİTE KULLANIMI DA ARTTI

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 105,9  oldu.

Kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan artarak % 77.2'ye çıktı. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 76,7 oldu.