Advertisement

10 Ağustos 2020 Tarihli ve 31209 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İstinye Üniversitesi Kuşak ve Yol Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜ-KUYÇAM) Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSÜMED) Yönetmeliği
–– İstinye Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Tarsus Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri