Advertisement
HABERLER ABONE OL

14 Ağustos 2020 Tarihli ve 31213 Sayılı Resmi Gazete

ATAMA KARARI

–– Rektör Atamaları Hakkında Karar (Karar: 2020/411)

YÖNETMELİKLER

–– Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
–– Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2017/28079 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/10286 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/7/2020 Tarihli ve 2018/23568 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri