Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelik

–– Millî Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları Yönetmeliği

–– Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliği

–– Çankaya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ANA STATÜ

–– İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Anastatüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

–– Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/29)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2020 Tarihli ve 2020/13893 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/1/2021 Tarihli ve 2017/35203 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/27296 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 25/2/2021 Tarihli ve 2018/36896 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri