Advertisement
HABERLER ABONE OL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), türev araç işlemlerine ilişkin veri depolama kuruluşuna yapılacak raporlamalara ilişkin esasların belirlendiği tebliğde değişikliğe gitti.

SPK'nın söz konusu değişiklikleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik kapsamında tebliğde veri depolama kuruluşlarına yapılacak raporlama yükümlülüğüne ilişkin hükümlerin belirlendiği bölüme yeni bir fıkra eklendi.

Söz konusu bölümde birinci fıkra, "Türev araç sözleşmelerinin tarafları ve merkezi karşı taraf hizmeti veren kuruluşların akdedilen türev araç sözleşmelerine ilişkin detayları, tebliğin eklerinde yer alan tablolara uygun olarak en geç sözleşmenin akdedilmesi, sözleşmede değişiklik yapılması, vadesinden önce sonlandırılması ya da vadesinde sonuçlandırılmasını takip eden iş gününde veri depolama kuruluşuna çifte kayda yol açmayacak şekilde raporlamaları zorunludur." hükmünden oluşuyor.

Eklenen yeni fıkra ise, "Bu maddenin birinci fıkrasındaki raporlama yükümlülüğüne ilave olarak, dayanak varlık, sözleşme tipi ve raporlama yükümlüsü, taraflar bazında tebliğ ekinde yer alan tablolardaki kurulca belirlenecek alanların, veri depolama kuruluşlarınca belirlenecek esaslarla işlem gününde, veri depolama kuruluşlarına raporlanması kurulca zorunlu tutulabilir." şeklinde belirlendi.