Advertisement

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hukuki konularda karar alma yetkisinin hukuk kurullarına devredildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, hukuki konulara ilişkin verilecek kararların, idari karar organı olan TFF yönetim kurulu yerine, 5894 sayılı Kanun'da belirtilen TFF Hukuk Kurulları tarafından verilmesini benimsediği bildirildi.

Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun UEFA, FIFA ve futbolda söz sahibi diğer ülke federasyonlarının düzenlemelerini de göz önünde bulundurarak talimatlarında çeşitli değişiklikler yaptığı kaydedildi.

Buna göre 2008'den bu yana farklı zaman dilimlerinde yapılan değişikliklerin tamamlayıcısı olmak üzere gerçekleştirilen son talimat değişiklikleriyle; TFF Yönetim Kurulu'nun yetkisinde bulunan ceza niteliğindeki hükmen mağlubiyet kararı, ihraç, puan tenzili ve küme düşürme cezalarını gerektiren fiillere ilişkin karar yetkisi, evrensel hukuk normları ile FIFA ve UEFA düzenlemelerinin yanı sıra TFF Kanun ve Statüsü hükümleri de göz önünde bulundurularak disiplin kurullarına devredildi.

Yapılan değişikliklerle, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesi çerçevesinde yarıda kalan müsabakalarla ilgili puan tenzili cezası verme yetkisi, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22. maddesinin (i) bendi çerçevesinde hükmen mağlubiyet cezası verme yetkisi, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin (e) bendi uyarınca ihraç cezası verme yetkisi ve Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesinin (d) bendi uyarınca müsabaka sonucunu etkileme eylemleriyle ilgili küme düşürme kararı verme yetkisi disiplin kuruluna verildi.

Böylece, kulüpler açısından müsabaka sonucunu etkileme eylemiyle ilgili uygulanacak yaptırımlar hakkında karar verme yetkisi de disiplin kuruluna devredildi. Yapılan değişikliğe göre; TFF Etik Kurulu kulüplerle ilgili inceleme yaparak, hazırlayacağı raporunu TFF Yönetim Kurulu'na sunacak. Yönetim kurulu da müsabaka sonucunu etkilediği şüphesi bulunan kulüpleri, gerekli disiplin yargılamasının yapılması için disiplin kuruluna sevk edecek. Disiplin kurulunun da yapacağı disiplin yargılaması neticesinde nihai kararını vereceği ifade edildi.

Federasyon, açıklamasında ayrıca müsabaka sonucunu etkileme eylemleriyle ilgili karar verme yetkisine ilişkin FIFA, UEFA, Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Ukrayna, Belçika,

Almanya, İsviçre, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Lüksemburg'dan örnekler verildi.