Advertisement

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2018-2020 yıllarını kapsayan “Yeni Orta Vadeli Program”ı (OVP) açıkladı.

OVP'de tarım sektörünü yakından ilgilendiren kararlar da var.

İşte Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan kararlar: 

*** Verimsiz kullanılan veya atıl kamu varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla tarımsal amaca ayrılan hazineye ait tarım arazilerinin uygun koşullarda satışı sağlanacak. Hazineye ait olup, belediye mücavir alan sınırlar içinde tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin kullanıcılarına doğrudan satışının önü açılacak. Satın alınan araziler sadece tarımsal amaçlı kullanılacak. Belediye mücavir alan sınırları içinde olan ve tarım arazisi olarak kullanılan hazineye ait yerlerin satışına ilişkin yoğun talepler oldu. Torba yasa tasarısında yapılacak düzenleme ile bu taşınmazların da kullanıcılarına doğrudan satışına imkân sağlanacak. Tescil harici alanlar hazine adına tescil edilerek ekonomiye kazandırılacak.

*** Atıl durumdaki tahsisli taşınmazlar kiralanacak. 

*** Arazi toplulaştırma projelerinin hızlandırılması amacıyla düzenlemeler yapılacak. Tarım bakanlığına arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması esnasında süreci hızlandırmak için yeni yetkiler verilecek ve arazi toplulaştırmasına ilişkin yapılan işlemler üzerindeki vergiler kaldırılacak.

*** Tarımsal üretimin güçlendirilmesi için tarımsal desteklerin, üretim hedefleri, verimlilik ve çiftçi geliri dengesi gözetilerek yeniden düzenlenecek. 

*** Büyük ölçekli tarımsal işletme modeline geçiş desteklenecek.

*** Su kullanımının etkinleştirilmesini teminen Su Kanunu çıkarılacak.

*** Sulama alanlarında kalan tarım arazilerinin zorunlu nedenlerle tarım dışı amaçlarla kullanılmasının gerektirdiği durumlarda toprak koruma kanunu hükümlerinin uygulanması sağlanacak.

*** Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılacak.

*** Hayvancılıkta üretimin artırılması için kaba yem üretimi ve işlenmesine yönelik altyapı geliştirilecek.

*** Meraların girişimciler tarafından ıslah edilerek kullanımı sağlanacak.

*** Damızlık materyal üretimiyle yetiştiricilik yapan işletmelerin ölçeği büyütülecek.

*** Mevsimlik tarım işçisi olarak bir başka ilde çalışmak amacıyla geçici olarak yer değiştirenlerin kimlik bildirimlerinin bu kişilerin yaşadıkları geçici yerleşim alanlarında doğrudan kolluk kuvvetlerince alınması sağlanacak.

*** Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Kararı, yatırımcının ÇED raporunu eksiksiz teslimine müteakip azami 2 ay içinde sonuçlandırılacak.

*** Yatırım yeri tahsisinin kolaylaştırılması için potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesi ve yatırımcılara daha kolay yer tahsisinin yapılabilmesini teminen, coğrafi bilgi sistemleri altyapısı tamamlanacak.

**** Büyük ölçekli yatırımlara uygun yer tahsisi daha da kolaylaştırılacak.

Öte yandan Maliye Bakanı Naci Ağbal, özelleştirme uygulamalarına program döneminde de devam edeceklerini ve önümüzdeki yıl için özelleştirme geliri hedefinin 10 milyar lira olduğunu söyledi.

Ağbal, 2019 ve 2020 yılları için de 10'ar milyar liralık özeleştirme hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye Şeker Fabrikaları'na bağlı fabrikalardan önceliklendirme yaparak özelleştirmelere devam edeceklerini kaydeden Ağbal, özelleştirme programını hızlandırmayı planladıklarını dile getirdi.

İrfan Donat

Bloomberg HT Tarım Editörü

idonat@bloomberght.com