Advertisement

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na (ÇMVA) dahil tarımsal işletmelere, bu yıl işletme başına ve bir defada olmak üzere 500 lira katılım desteği ödenecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Çi̇ftli̇k Muhasebe Veri̇ Ağı Si̇stemi̇ne Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na (ÇMVA) gönüllü olarak dahil olan tarımsal işletmelere katılım desteği ödenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre ödemeler, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı, ÇMVA'ya dahil, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birim tarafından yapılan kontroller sonunda doğrulanan tarımsal işletmelere yapılacak.

Belirtilen tarımsal işletmelere, 2017'de yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin karara istinaden işletme başına ve bir defada ödenmek üzere 2017'de 500 lira katılım desteği ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Ödemeler, Bakanlık tarafından bankaya kaynak aktarılmasını müteakip onaylanan banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan veya açılacak hesaplara yapılacak. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

ÇMVA katılım desteği ödemeleri uygulaması, sorumlu birim, merkez ve il ÇMVA komisyonları ile il müdürlükleri tarafından yürütülecek. İşletmelerin bir muhasebe yılı boyunca gerçekleştirdiği tarımsal faaliyetlerine ilişkin veriler takip eden yılda anket yoluyla toplanacak.

Söz konusu destekten, ilgili muhasebe yılında ÇKS'ye veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı olmayan, katılım anlaşması imzalayarak başvuru yapmayan, verilerini istenen zamanda ve doğru olarak veri toplayıcılarla paylaşmayan, sorumlu birim tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu formları doğrulanmayan ve kendi isteğiyle sistemden çıkan tarımsal işletmeler yararlanamayacak.

Hatırlanacağı üzere ÇMVA sistemine dahil tarımsal işletmelere, 2016'da 425 lira katılım desteği açıklanmıştı.