Advertisement

Gıdada maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışmalar kapsamında yaygınlaştırılması kararlaştırılan lisanslı depolar için yılın 9 aylık döneminde sabit yatırım tutarı yaklaşık 140 milyon lira olan 15 projeye teşvik verildi.

Tarımsal üretimin finansmanı ve gıdada maliyetlerin düşürülmesi için çalışmalar sürerken, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nin de aldığı kararlar arasında bulunan lisanslı depoculukla ilgili faaliyetlerin yaygınlaştığı görüldü.

AA muhabirinin, Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 5 bin 609 projeye yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Sabit yatırım toplamı 74 milyar 49 milyon lira olan söz konusu projeler tamamlandığında yaklaşık 158 bin 362 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Geçen sene ekime kadar düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin 61'i ticaret-depolama alanında olurken, bu sene aynı dönemde bu alanda verilen teşvik belgesi sayısı 128'e yükseldi. Teşvik belgesi düzenlenen projelerin 15'ini lisanslı depoculuk yatırımları oluşturdu. Söz konusu projelerin sağlayacağı istihdam sayısı 271 olurken, toplam 139 milyon 993 bin liralık yatırım öngörüldü.

Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde aylık bazda en yüksek yatırım teşvik belgesi eylülde düzenlendi. Söz konusu ayda toplamda 46 milyon 300 bin liralık yatırım öngören 4 proje için teşvik belgesi verildi.

Söz konusu yatırım projelerine, başvuruya göre, "KDV istisnası, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopaj desteği, yatırım yeri tahsisi" gibi teşvikler verilecek.

Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, faaliyet izni almış lisanslı depo sayısı 38'e ulaştı. 2015'te lisanslı depo kapasitesi 435 bin tonken, bu yılın ekim ayı itibarıyla 1 milyon 676 bin 200 tona çıktı.

Lisanslı depoculuğun öncelikli yatırım konuları arasına alınması ve bu alandaki yatırımların teşvik uygulamalarından, bölgesine bakılmaksızın 5. bölgede gerçekleştirilmiş gibi yararlandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı mayısta yayımlanmıştı.