Advertisement

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) Kira Sertifikası ilk ihraç programının, 100 milyon lira nominal değerli 88 gün vadeli kira sertifikası ihracı kısmını 24 Kasım 2017 tarihinde nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcılara satış yöntemiyle tamamladı. 

Halk Yatırım açıklamasına göre, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, TMO'nun Kira Sertifikası ilk ihraç programının, 100 milyon lira nominal değerli 88 gün vadeli kira sertifikası ihracı kısmını 24 Kasım 2017 tarihinde nitelikli bireysel ve kurumsal yatırımcılara satış yöntemiyle tamamladı. Vade başlangıcı 27 Kasım 2017 olan 88 gün vadeli kira sertifikasının basit getirisi yüzde 12,95, bileşik getirisi yüzde 13,60 olarak gerçekleşti. 

Fon kullanıcısı ve kaynak kuruluşun TMO olduğu, ihraççı varlık kiralama şirketi olarak KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ’nin yer aldığı yönetim sözleşmesi ve alım satıma dayalı olarak (yüzde 100) gerçekleştirilen işlemde, dayanak varlık olarak TMO’nun mülkiyetinde olan ve TMO depolarında saklanan Anadolu Tipi Kırmızı Sert Ekmeklik Buğdaylardan oluşan bir tarımsal emtia portföyü kullanıldı.

Söz konusu işlemle, Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı dışında ilk defa bir Kamu Kuruluşu kira sertifikası ihracı gerçekleştirilirken, Türkiye’de ticaretin finansmanı amacıyla dayanak varlık olarak tarımsal emtiaların fiziki olarak kullanıldığı ilk kira sertifikası ihracı da gerçekleştirilmiş oldu. 

TMO için son gerçekleştirilen 88 günlük Kira Sertifikası ihraç işlemi Halk Yatırım’ın 2017 yılı içerisindeki 57. sermaye piyasası ihraç işlemi oldu.