Advertisement

Türkiye'de toplam çevresel harcamalar, 2016'da 31,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin çevresel istihdam, gelir ve harcama verilerini açıkladı.

Buna göre, 31,8 milyar lira olarak gerçekleşen toplam çevresel harcamaların gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 1,2 oldu.

Toplam çevresel harcamaların yüzde 66,8'ini cari harcamalar, yüzde 33,2'sini ise yatırım harcamaları oluşturdu. Söz konusu harcamaların yüzde 76,1'i kamu sektörü, yüzde 23,9'u iş sektörü tarafından gerçekleştirildi. Kamu sektörünün toplam çevresel harcamaları içindeki en büyük payını yüzde 86,3 ile belediyeler oluşturdu.

Harcamalar atık yönetimi ve su hizmetinde yoğunlaştı

Toplam çevresel harcamaların yüzde 40,4'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 32,6'sı su hizmetlerinden, yüzde 17,6'sı atık su yönetimi hizmetlerinden ve yüzde 9,4'ü diğer konularda yapılan çevresel harcamalardan kaynaklandı. Kamu sektörü çevresel harcamalarında yüzde 42,3 ile su hizmetleri, iş sektöründe ise yüzde 65 ile atık yönetimi hizmetlerinin en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

89 bin kişiye istihdam

Toplam 24,9 milyar lira olarak gerçekleşen çevresel gelirlerin, yüzde 58,9'u kamu sektöründen, yüzde 41,1'i ise iş sektöründen elde edildi. Kamu kuruluşları, il özel idareleri, girişimler ve organize sanayi bölgelerinde, çevresel faaliyetlerde 2016'da toplam 89 bin 265 kişi istihdam edildi.

Çevresel faaliyetlerde istihdam edilenlerin yüzde 9,3'ünü kadınlar oluşturdu.