Advertisement

Yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruhsatlı üreticilere, bu sene için kilogram başına 13 kuruş fark ödemesi desteği verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Türki̇ye Tarım Havzaları Üreti̇m ve Destekleme Modeli̇ne Göre Yaş Çay Üreti̇ci̇leri̇ne 2017 Yılı Yaş Çay Ürünü İçi̇n Fark Ödemesi̇ Desteği̇ Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından kontrolleri yapılan ruhsatlı çay alanlarında, 2017 üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satanlar desteklenecek.

Üreticilere 2017 yaş çay ürünü için yapılacak fark ödemesi desteği, kilogram başına 13 kuruş olacak.

Ödemeler, ruhsatlı üretici olup karardan önceki yaş çay ürünü destekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için başvuruda bulunan ve 2017 yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerle ilk defa bu yıl yaş çay yaprağı üreterek satışını gerçekleştiren ruhsatlı üreticilere yapılacak.

Bakanlık, 2018 mali yılı bütçesinin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere ÇAYKUR'a kaynak aktaracak. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i oranında hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si oranında hizmet komisyonu ise Ziraat Bankası AŞ Genel Müdürlüğüne Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.

Ödemeler, ÇAYKUR'a kaynak aktarılmasını takiben, ruhsatlı üreticilerin kayıtlı bulunduğu ÇAYKUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalarda üretici adına önceden açılmış hesaplara aktarılacak.

Ruhsatlı üretici olup yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2017 üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2017 fark ödemesi desteği için de geçerli olacak.

Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2017 üretim sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2017 fark ödemesi desteği düzenlenecek. Kamu veya özel sektör işletmelerine 2017 üretim sezonunda sattıkları yaş çay nedeniyle bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ve bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler ise 22 Aralık 2017 mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve başvuru dilekçesiyle yaş çay sattıkları işletmelere başvuracak.

Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işletmelerine verilmesi zorunlu olacak.