Advertisement

Fındıkta alan bazlı gelir, küçük aile işletmesi ve bombus arı desteklerinde başvuru süresi 29 Aralık'ta sona erecek.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden (TZOB) açıklamada, desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin 29 Aralık Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerektiği, aksi takdirde desteklerden faydalanmalarının mümkün olamayacağı belirtildi. 

Söz konusu tarihe kadar başvurularını yapan çiftçilere, 2017 yılı tarımsal destekleri kapsamında, dekar başına 170 lira fındık alan bazlı gelir, 100 lira küçük aile işletmesi, koloni başına 60 lira bombus arı desteği verilecek.

Fındıkta alan bazlı gelir desteği, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan fındık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere yapılıyor.

Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunları ve ihtilafları il veya ilçe fındık komisyonları çözüyor. Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmıyor.

Küçük aile işletmesi desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altındaki çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere yapılıyor.

Örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisiyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı olmaları gerekiyor.

Bombus arısı desteği, ÖKS'de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılıyor.

TZOB, üreticilerin son günlerde yaşanabilecek yoğunlukları göz önüne alarak, başvurularını bir an evvel yapmalarının kendi yararlarına olacağını bildirdi.