Advertisement

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birlik bütçesinin uzun vadede artırılması çağrısında bulunarak desteklemelerin stratejik önemine dikkat çekti.

Juncker, AB Komisyonu'nun kendi bünyesinde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Avrupa Politika Strateji Merkezi'nin Brüksel'de düzenlediği "Bir Sonraki Çok Yıllı Mali Çerçeve" başlıklı toplantıda konuştu.

AB'nin 2020 yılı sonrası yedi yıllık dönemdeki bütçesinin belirlenmesine yönelik, Çok Yıllı Mali Çerçeve hakkında Juncker, "AB politikalarını fonlayabilmek için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1'inden fazlası gerekiyor" diye konuştu.

İngiltere'nin AB bütçesine milyarlarca euro kaynak sağladığını ve ülkenin 30 Mart 2019 tarihinde Birlik'ten ayrılacağını anımsatan Juncker, AB bütçesine aktarılan kaynakların bütün üye ülkelere önemli faydaları olduğunu anlattı.

Juncker, AB'nin gelecek mali perspektifinin iç ve dış güvenlik, istihdam, sosyal uyum, göç, savunma ve Ortak Tarım Politikası gibi alanları kesinti yapılmadan fonlamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

TARIMDA KENDİNE YETERLİLİK VURGUSU

Avrupa'nın 1964 yılına kadar tarımsal üretim ve gıda alanlarında kendi kendisine yeterli olmadığını anımsatan Juncker, gıda yeterliliğinin AB desteklemeleriyle sağlanabildiğini, bunun kesilmesi durumunda Avrupa'nın stratejik bir konuda diğer kıtalara bağımlı hale geleceğini ifade etti.

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon euroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 yıllarını kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor.

Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.