Advertisement

Çiğ süt referans fiyatının belirlenmesinde yeni bir düzenlemeye gidildi.

Ulusal Süt Konseyi, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımına ilişkin fiyat tavsiyesinde bulunurken artık kamuoyunda Gıda Komitesi olarak bilinen Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü de alacak. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sözleşmeli çiğ süt alım ve satımında taraflarca fiyat belirlenirken Ulusal Süt Konseyi tavsiye fiyat ilanında bulunabilecek. Önceki uygulamadan farklı olarak, Konsey tavsiye fiyatını belirlerken Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin de görüşünü alacak. 

Yönetmelik kapsamında sözleşmeli çiğ süt alım ve satımında taraflarca fiyatlar; "pazarlık", "çiğ sütteki koloni sayısı, somatik hücre sayısı, süt yağı ve protein oranlarını dikkate alarak kalite ve içeriğe göre", "pariteye göre" ve "Ulusal Süt Konseyinin Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin görüşünü alarak ilan ettiği tavsiye fiyatına göre" belirlenebiliyor. 

Konsey, 1 Şubat – 30 Haziran 2018 dönemi çiğ süt tavsiye fiyatını, 9 kuruş soğutma/hizmet bedeli ve 1,44 TL müstahsil fiyatı olmak üzere 1,53 TL/LT olarak belirlemişti.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında; Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kalkınma ve Maliye bakanlarının katılımıyla oluşturuluyor. 

İrfan Donat

Bloomberg HT Tarım Editörü