Advertisement

Sermayesinin yüzde 80'i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM), yüzde 20'si Sudan tarafını temsile yetkili kuruluşa ait "Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi" adıyla bağlı ortaklık kurulacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Tarımsal İşbirliği ve Ortaklığına İlişkin Anlaşma'da yer alan amaçları yerine getirmek üzere sermayesinin yüzde 80'i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ve yüzde 20'si Sudan tarafını temsile yetkili kuruluşa ait "Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi" adıyla bağlı ortaklık kurulacak.

Söz konusu bağlı ortaklığın amacı, faaliyet konularının kapsamı, organları, merkezi, sermayesi ve ilgili diğer hususlar ana sözleşmesinde belirtilecek.

Bağlı ortaklığın ana sözleşmesi Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belirlenecek. Ana sözleşmede yapılacak değişiklikler için de aynı usul uygulanacak. Bağlı ortaklığın ana sözleşmesine göre teşkilatlanması bir yıl içinde tamamlanacak.

Karar hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülecek.