Advertisement

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), teminat kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

TARSİM, geçtiğimiz haftalarda turunçgil ürünlerinde verim kayıplarına yol açan sıcak hava zararının tarım sigortası kapsamına alınabilmesi için çalışmalara başladı.

TARSİM’den yapılan açıklamada, Akdeniz ve Ege Bölgesi’nin, turunçgil üretimi açısından çok önemli bir potansiyele sahip olduğu, bu doğrultuda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il-ilçe teşkilatları, enstitü ve üniversiteler ile işbirliği halinde, sıcak hava zararı teminatının kapsama alınmasına ilişkin bölgede detaylı ve bilimsel çalışmalar sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz haftalarda meydana gelen ve uzun yıllardır ülkemizde ilk kez yaşanan sıcak hava nedeniyle, turunçgil ürünleri olumsuz yönde etkilenmiş, bunun sonucunda meyvelerde kurumalar ve dökülmeler meydana gelmiştir. Söz konusu gelişmeleri takiben, AR-GE Birimimiz ve ilgili Bölge Müdürlüklerimiz tarafından Mayıs ayının ortalarından itibaren sahada gözlemlere başlanmıştır. Bu doğrultuda, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu’un teknik liderliğinde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Güçer Kafa ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM yetkililerinden oluşan proje ekibi kurulmuştur." denildi.

Projenin başlangıç toplantısı; 08 Haziran tarihinde Adana’da, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir ve Mühendis Ahmet Savaş İntişah ile TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı V. Tufan Özel, Bitkisel Ürün Sigortaları Grup Müdürü Ertuğrul Çelik ve Ar-Ge Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Erol Yalçınkaya ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Güçer Kafa ile Enstitü Müdürü Doç. Dr. Davut Keleş’in katılımıyla yapıldı.

Bu süreçte, söz konusu bölgelerdeki önder üreticilerin görüşleri de alınacak.

Saha inceleme ve Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasının ardından, aktüeryal analizler yapılarak turunçgil ürünlerinde sıcak hava zararının gelecek yıldan itibaren tarım sigortası kapsamına alınması planlanıyor.