Advertisement
ENERJİ ABONE OL

Türkiye Petrolleri AO'nun (TPAO), Karadeniz'de Türk Karasuları içinde sahip olduğu AR/TPO/D/F37-b pafta no.lu petrol arama ruhsatı yüzde 51/49 oranı esas alınarak Turkish Petroleum Offshore Technology Center AŞ (TP-OTC) adına takyit olarak tescil edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ilanına göre, 12 Kasım'da imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, söz konusu pafta numaralı arama ruhsat alanı üzerindeki tüm hak ve yükümlülükler anlaşmaya konu ruhsata sahip olan TPAO'da kalmak üzere, hak tesisi; TPAO yüzde 51, TP-OTC yüzde 49 şeklinde belirlendi.

Anlaşmaya göre, petrol veya doğalgaz üretimine başlanması veya başlanmaması durumunda, TP-OTC AŞ, TPAO'dan herhangi bir talepte bulunmayacak ve TPAO'nun da TP-OTC AŞ'ye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacak. Anlaşma kapsamındaki ruhsatların süresince, üretilen petrol veya doğalgazın mülkiyeti tamamen TPAO'ya ait olacak.

TPAO, yüklenici operatör olarak yapacağı her türlü faaliyet ve işin bütün maliyet ve harcamalarının veya anlaşma kapsamındaki ruhsatlar ve buradaki operasyonlar ile ilgili olarak doğan her türlü zarar, ziyan ve tazminatın tamamını karşılayacak. Bu harcamaları hissesi oranında TP-OTC AŞ'ye fatura ederek tahsil edecek.

TP-OTC, TPAO'nun 12 Mart 2019 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararıyla 2 Nisan 2019 tarihinde, bu isimle tescil edilmişti.