Advertisement

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan (AAYB) yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı amacı ile 100 milyon dolar finansman sağladı.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın özsermayesinin ilgili dönemde 10 milyar Türk lirası artırılacağı ve bankanın öncelikli sektörlerde kullandırılmak üzere yurt dışından uzun vadeli fon temin edeceği belirtilmişti.