Advertisement
HABERLER ABONE OL

Yöneticilik pozisyonundaki kadınların oranı 2012'de yüzde 14,4 iken 2018'de 1,9 puan artarak yüzde 16,3'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri 2010-2018 verilerini açıkladı.

Buna göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk sınırına göre, 2010 yılında yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, 2018 yılında 3 puan azalarak yüzde 13,9'a geriledi.

Yoksulluk sınırının altında kalan 15 yaşın altındaki fertlerin oranı, 2010 yılında yüzde 24,8 iken, 2018'de yüzde 21,6 oldu. Genç nüfusu temsil eden 15-24 yaş grubunda ise, 2010 yılında yüzde 18,5 olan yoksulluk oranı 2018'de yüzde 16,1'e düştü.

2012'de yüzde 14,4 olan yöneticilik pozisyonlarındaki kadınların oranı, 2018'de 1,9 puan artarak yüzde 16,3'e çıktı.

Türkiye'de 2018'de beş yaşın altındaki çocukların yüzde 1,7'si boyuna göre zayıf iken, bu yaş grubundaki çocukların yüzde 8,1'inin boyuna göre fazla kilolu olduğu belirlendi. Boyuna göre kilolu olan beş yaş altı çocukların oranı 2013 yılına kıyasla 2,8 puan azaldı, boyuna göre zayıf olan aynı yaş grubundaki çocukların oranı sabit kaldı.

Anne ölüm oranı 2010'da yüz bin canlı doğumda 16,7 iken, 2018 yılında bu değer 13,6'ya geriledi. 2010'da bin canlı doğumda 15,5 olan beş yaş altı ölüm hızı, 2018'de 11,4 olarak kayıtlara geçti.

Hastanede gerçekleşen doğumların oranı 2010 yılında yüzde 91,6 iken, 2018'de yüzde 98'e çıktı. Aynı dönemde yüz bin nüfus başına düşen hekim sayısı 167'den 187'ye, ebe ve hemşire sayısı ise 224'ten 302'ye yükseldi.

Okullaşma oranı arttı

Beş yaş net okullaşma oranı 2015'te yüzde 67,2 iken 2018'de 8 puan artarak yüzde 75,2'ye çıktı.

2010'da yüzde 32,3 olan örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte çalışmayan 15-24 yaşındaki fertlerin oranı, 2017'de yüzde 24,5'e düştü. 2018'de bu oran erkekler için yüzde 15,6, kadınlar için yüzde 33,6 oldu.

Doğal gaz aboneliği bulunan hanelerin oranı 2014'te yüzde 51 iken 2018'de yüzde 63,5'e yükseldi.

Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 1,03'e ulaştı

Araştırma ve geliştirme harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı 2010'da yüzde 0,8 iken bu oran 2018'de yüzde 1,03 olarak kaydedildi.

Ormanlık arazinin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010'da yüzde 27,1'den 1,4 puan artarak 2018'de yüzde 28,5'e çıktı.

Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı arttı

Türkiye'nin donör ülke olarak yapmış olduğu net resmi kalkınma yardımlarının toplam miktarı 2010-2018 döneminde yaklaşık dokuz kat artarak, 2018'de 8 milyar 612 milyon dolar oldu. Net resmi kalkınma yardımlarının GSYH içindeki payı ise 2010'da yüzde 0,13 iken, 2018'de yüzde 1,1'e yükseldi.

Sürdürülebilir Kalkınma amaç ve hedeflerine erişim düzeyini izleyebilmek amacıyla 232 göstergeden oluşan bir küresel gösterge seti oluşturuldu. Bu kapsamda küresel göstergelerden mevcut olduğu belirlenenler ile ilgili hedefi ölçmeye uygun olduğu değerlendirilenlerin de dahil olduğu 100 gösterge ve tanımları söz konusu haber bülteni ile yayımlanıyor.