Advertisement
HABERLER ABONE OL

Bugün 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte Serbest (Döviz) Fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu kararla birlikte serbest döviz fonların portföylerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları sadece ilk ihraç aşamasında satın alınarak dahil edilebilecek.

Yabancı para işlemlerine geçmiş dönemde de çeşitli düzenlemeler getirilmişti.

24 Mayıs’ta kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e yükseltilirken, finansman bonolarında gerçek kişiler için vergi tevkifat oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkartılmış, 21Mayıs tarihli düzenlemeyle ise bankalar nezdinde yatırım hesapları ve diğer hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinin kambiyo işlemleri kapsamına alınmıştı.

12 Nisan’da ise bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılmasına karar verilmiş, BDDK bankalara gönderdiği talimatla 21 Mayıs’tan itibaren 100 bin dolar ve fazlası döviz alımında paranın ilgilinin hesabına bir gün valörlü olarak geçmesine karar verdiğini bildirmişti.

Gizem Uzuner / BLOOMBERG HT ARAŞTIRMA