Advertisement

1863 yılında yalnızca erkek öğrencilere eğitim vermek üzere kurulan Robert Kolej, 1871 yılında kız öğrencilere eğitim vermek üzere kurulan Amerikan Kız Koleji ile 1971 yılında birleşince karma eğitim vermeye başlamıştır. Eğitimin yanı sıra spor ve sanata da çok önem veren Kolej yaklaşık 150 yıl boyunca çeşitli evrelerden geçip halen bugün Türkiye'deki en iyi eğitimi sağlayan okul unvanını korumayı başarmıştır. Okulun kurucusu Dr. Cyrus Hamlin tarafından başlatılan girişime yakın arkadaşı Christopher Rhinelander Robert adlı işadamı destek verince A.B.D. dışında kurulan amerikan kolejinin adı da Robert Kolej olarak konmuştur. Okul köklü tarihi boyunca diplomasi, politika, iş dünyası, sanat dünyası, akademi , eğitim gibi çeşitli alanlarda liderler yetiştirmiştir. Tanınmış Robert Kolej mezunları arasında; Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Abidin Dino, Hüsnü Özyeğin,İsmail Cem,Nejat Eczacıbaşı gibi kişiler bulunmaktadır ve mezunların bir çoğu eğitimlerine yurtdışında devam ederek Türkiye'de büyük işlere imza atmışlardır.

Okulun kurucu Dr. Cyrus Hamlin'in torununun torunu, 5. kuşak temsilcisi hukuk profesörü Dr. Ted Widmer Robert Kolej'in kuruluşundan bu yana Türk-Amerikan ilişkileri için çok önemli bir rol oynadığını vurgularken 1. Dünya Savaşı sırasında Robert Kolej tarafından Amerika'ya çağrıda bulunularak savaşa girilmemesi hatta müttefik olarak kalınması gerekildiğinin iletildiğini belirtirken, kendisinin de ilk kez Bill Clinton'ın heyeti ile beraber 1999 depremi sonrasında Türkiye'ye geldiğini ve çok etkilendiğini söylüyor. Robert Kolej'in 150 yıllık geçmişi ile bir geleceğin anatomisi sergisinin açılışı için ülkemize 5. ziyaretini gerçekleştiren Dr. Widmer bu sergide tarihin öne çıktığına, aynı serginin Pera Müzesi'nden sonra New York'ta Columbia Üniversitesi'nde de yer alacağına dikkat çekiyor.