Advertisement

Ziraat Bankası, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan Virgin Adaları'ndaki bir şirkete verilen 1,6 milyar dolarlık krediyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, bahsi geçen tutardaki kredinin Çukurova Grubu’na, Turkcell İletişim A.Ş.’deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla tesis edildiği ifade edildi. Banka söz konusu kredinin Ekim 2020'de tahsil edildiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Söz konusu kredi, kullandırıldığı tarihteki mevzuat, Bankamız uygulamaları, piyasa koşulları ve genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin önemli varlıklarından olan Turkcell’deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır.

Şirketin çok uluslu ortaklık yapısı gereği ilgili tarihte çeşitli ülkelerde devam eden karmaşık davalar zincirinin çözülmesi ve hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesi ile kredinin geri ödenmesine ilişkin akışın sağlanabileceği öngörülmüştür.

Kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren hissedarlık yapısının güçlendirilerek, hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir.

"Bazı durumlarda çiftçiye hacizden sakınılmaktadır"

Banka çiftçilerin banka haczinden mağdur olduklarına yönelik haberlere ilişkin de açıklama yaptı.

Açıklamada kanuni hakkı olmasına karşın, tarımsal üretimin sekteye uğramaması adına bazı durumlarda haciz vb. yollara başvurulmaktan sakınıldığı belirtildi.

Banka açıklamasında; "Ziraat Bankası’nın hali hazırda 685 bin tarım kredisi kullanan müşterisi ve bu müşterilerin de yaklaşık 80 milyar TL kredi riski mevcuttur. Ziraat Bankası’nın kullandırdığı diğer kredilerin de dahil edildiği takip oranı %2,3 iken söz konusu tarım kredilerinden takip hesaplarına intikal etmiş olanların oranı ise yaklaşık %1.5 gibi düşük bir seviyededir.

Söz konusu takip oranının düşük olmasının ana nedeni, çiftçimizin, köylümüzün bu konuda gösterdiği hassasiyetin yanı sıra Ziraat Bankası’nın vade uzatma, faiz erteleme vb. yollarla yapılandırmaya ağırlık vermesinden kaynaklanmaktadır. Ziraat Bankası, tarımsal faaliyetlerini sürdürmek isteyen üreticilerimize sağladığı bu imkânlarla tarımsal kredi riskinin tutar olarak %9, müşteri sayısı olarak da %16’sını yapılandırmış durumdadır." ifadeleri kullanıldı.