1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.07.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.07.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBINH00016
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, BINHO, TREBINH00024
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBINH00016
0
0
B Grubu, BINHO, TREBINH00024
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımının orta ve uzun vadeli büyüme ve yatırım stratejilerine bağlı olarak karın yeniden yatırım ya da devralmalar vasıtasıyla pay sahiplerine daha yüksek bir değer oluşturacağının öngörülmesi ve planlaması, doğması muhtemel nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmamasına, işbu kararın 2023 Olağan Genel Kurul'unun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Teklifi.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
47.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
5.382.237.128
23.078.480,89
4. Vergiler ( - )
1.514.573.427
4.716.580,51
5. Net Dönem Kârı
3.867.663.701
18.361.900,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
2.798.954,06
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
778.147,32
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
3.867.663.701
14.784.799
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları


Haberle İlgili Dosyalar :

Advertisement