AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
14 Haziran 2024 tarihinde kamuoyuna yapmış olduğumuz açıklamaya istinaden, bağlı ortaklığımız olan Ayazağa Depoculuk ve Lojistik A.Ş.'nin sermayesi 300.000.000 TL'ye yükseltilecek olup, ticaret unvanının "E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş." olarak değiştirilmesine yönelik süreçler tamamlanmıştır.
Bu doğrultuda, Yönetim Kurulumuzun aldığı karara istinaden, bağlı ortaklığımız Joyce Elektrikli Araç Teknolojileri A.Ş.'nin 75.000 TL nominal değerli paylarının devredilerek, elektrikli araç üretimi ve bu kapsamdaki teknoloji faaliyetlerimizin tamamı hedeflerimiz doğrultusunda bağlı ortaklığımız E Cars High Technology Araç Üretim Lojistik ve Depolama A.Ş. bünyesinde yürütülecektir.

Kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.


Advertisement