ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kâr Dağıtım Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
20.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.07.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015
Peşin
0,8152173
81,52173
10
0,7336955
73,36955
B Grubu, ALFAS, TREALFS00023
Peşin
0,8152173
81,52173
10
0,7336955
73,36955
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
14.08.2024
14.08.2024
16.08.2024
15.08.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALFS00015
0
0
B Grubu, ALFAS, TREALFS00023
0
0
Ek Açıklamalar
20.05.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 02.07.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır.

Kamuya saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosuu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
368.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
39.414.386
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.234.999.362
1.261.147.569
4. Vergiler ( - )
195.874.013
81.442.736
5. Net Dönem Kârı
1.039.125.349
1.179.704.833
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
58.985.242
58.985.241,65
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
980.140.107
1.120.719.591,35
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.013.828
2.013.828
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
982.153.935
1.122.733.419,35
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
294.646.181
294.646.181
* Nakit
294.646.181
294.646.181
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
5.353.819,39
5.353.819,39
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
28.160.000
28.160.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
651.980.107,35
792.559.591,35
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
52.173.913,04
0
30,55
0,8152173
81,52
B Grubu
247.826.086,96
0
30,55
0,8152173
81,52
TOPLAM
300.000.000
0
30,55
0,8152173
81,52

Advertisement