BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
06.06.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
02.07.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKC00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKC00012
0
0
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin, SPK mevzuatına göre hesaplanan, birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş 2023 yılı net dağıtılabilir dönem kârı 872.801.767 (sekiz yüz yetmiş iki milyon sekiz yüz bir bin yedi yüz altmış yedi) Türk Lirası'dır.

Bu kârın bedelsiz sermaye artırımı yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması yönündeki önerimiz, 2 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Batısöke 2023 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
400.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
10.313.318,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Kar Dağıtımında imtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
30.406.000
-1.313.647.207
4. Vergiler ( - )
842.107.000
0
5. Net Dönem Kârı
872.513.000
-1.313.647.207
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
872.513.000
-1.313.647.207
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
872.513.000
-1.313.647.207
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
288.767
288.767
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
872.801.767
-1.313.358.440
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
872.513.000
-1.313.647.207
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin, SPK mevzuatına göre hesaplanan, birinci temettünün hesaplanacağı, bağışlar eklenmiş 2023 yılı net dağıtılabilir dönem kârı 872.801.767 (sekiz yüz yetmiş iki milyon sekiz yüz bir bin yedi yüz altmış yedi) Türk Lirası'dır.

Bu kârın bedelsiz sermaye artırımı yoluyla veya nakit olarak dağıtılmayıp, tamamının olağanüstü yedeklere ayrılması yönündeki önerimizin, 2 Temmuz 2024 Salı günü gerçekleştirilecek Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine teklif edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Advertisement