BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
05.06.2024
Genel Kurul Tarihi
02.07.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
01.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
BORNOVA
Adres
Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,
4 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
5 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgilendirme,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesinin tadil edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
10 - 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
12 - Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi,
13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Batısöke_2023 GK Toplantı Çağrısı Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Batısöke GK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

1. Başkanlık Divanı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporlarıyla şirketin 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, görüşüldü ve onaylandı.

3. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunuldu.

4. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunuldu.

5. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda bilgi verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 18. maddesinin tadil edilmesi kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlendi ve Yönetim Kurulu üyeleri seçildi.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret karara bağlandı.

10. 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alındı.

11. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki önerisi görüşüldü ve karar alındı.

12. Şirketimizin 2024 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçildi.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verildi.

14. Dilek ve öneriler sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Olağan GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 02 Temmuz 2024 Salı günü saat 10:30'da Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR adresindeki şirket merkezinde yapılmıştır.

Advertisement