CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_EvaluationReportAboutTheAssumptionsUsedInPublicOfferingPriceDeterminationAbstract|
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.'ne ait Sermaye Piyasası Kanunu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29.  Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde  Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.Advertisement