EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
240.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
70.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKSN00013
12.500.000
94.642.857,143
757,14285
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEKSN00013
Nâma
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021
57.500.000
435.357.142,857
757,14285
B Grubu
B Grubu, EKSUN, TREEKSN00021
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
70.000.000
530.000.000,000
757,14285
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
10.07.2024
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
530.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
22.05.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
04.07.2024
SPK Başvuru Tarihi
22.05.2024
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
04.07.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
12.07.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
11.07.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin mevcut 70.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle, 530.000.000 TL artırılarak, 600.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz %757,14285 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurumuzun onaylandığı, SPK'nın 04.07.2024 tarih ve 2024/31 sayılı bülteninde yayınlanmıştır.

SPK Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 10.07.2024 olarak belirlenmiştir.

Kamunun bilgisine arz ederiz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2
Esas Sözleşme Tadil Metni_Onaylı.pdf

Haberle İlgili Dosyalar :

Advertisement