HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. - Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.07.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
8.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
2.530.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
8.430.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
HEKTS, TRAHEKTS91E4
2.530.000.000
5.900.000.000,000
233,20158
1,00
HEKTS, TRAHEKTS91E4
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
2.530.000.000
5.900.000.000,000
233,20158
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz geçtiğimiz yıllarda yaptığı önemli yatırımlarla, hem ana faaliyet konusu olan bitki koruma iş kolunda yakaladığı büyüme ivmesini sürdürülebilir kılmış, hem de stratejik çeşitlendirmeler yaparak tarım sektörünün çeşitli alanlarında portöyünü genişletmiş ve pazar hakimiyetini güçlendirecek adımlar atmıştır.

Ayrıca, yakalanan büyüme ivmesinin, artan satış hasılatının bir sonucu olarak yıllar içerisinde artan net işletme sermayesi ihtiyacı sonucu borçluluk seviyesi artmıştır,

Yukarıda bahsedildiği gibi, yapılan yeni yatırımlar ve büyümeye bağlı net işletme sermayesi ihtiyacı kaynaklı oluşan borç tutarını ve bu borcun finansman maliyetini azaltmak için Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden; Şirketimiz'in 8.500.000.000,00 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.530.000.000,00 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 5.900.000.000,00 Türk Lirası (%233,20158) nakden (bedelli) arttırılarak; 8.430.000.000,00 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve bu amaçla bedelli sermaye artırımı için gereken işlemlere başlanması hususunda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


Advertisement