ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2024-31.03.2024
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Konsolide Olmayan(SOLO) Finansal Tablolar-Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
"Dönem Karının (Zararının) Dağılımında ve Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımında Tutatın SEHVEN Kontrol Gücü Olmayan Paylara Yazılması"
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARDA(SOLO);

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosun da; "Dönem Karının (Zararının) Dağılımında ve Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımında SEHVEN Kontrol Gücü Olmayan Paylara Yazılan -9.416.129 Tutarın Ana Ortaklık Paylarına Yazılarak Gerekli düzeltme yapılmış olup, Konsolide Olmayan(SOLO) Finansal Tablolarda ilgili düzeltme bildirimi ayrıca KAP'ta yayınlanacaktır.  Bu İşlemin 

Advertisement