ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
Zeynep Karakaş
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
27.03.2019
02324049090
yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
702378
Ömer Şenöz
Mali İşler ve Finansman Müdürü
01.01.2024
02324049090
yatirimci.iliskileri@icugirisim.com.tr
--
--

Advertisement