ICU GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Yönetim Kurulu Komiteleri












[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 04.07.2024 Tarihli 2024/20 Sayılı Kararıyla;

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturularak komite yapılanmasının aşağıdaki şekilde oluşturulmasına;

 1)    Riskin Erken Saptanması Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,

Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilara UÇAR 'ın ve Görevli Personel olarak Sayın Ömer ŞENÖZ'ün 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

 2)    Kurumsal Yönetim Komitesi üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın, Komite Üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Dilara UÇAR ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sayın Zeynep KARAKAŞ'ın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına, Kurumsal Yönetim Komitesinin, Tebliğe uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,

 3)    Denetimden Sorumlu Komitesi üye sayısının 2 (iki) olarak belirlenmesine,

Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cevdet ERKORKMAZ'ın, Komite Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Gülören TUNCA'nın 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere atanmalarına,

 Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanan hususların, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.



Advertisement