İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
IHLGM, TRAOKANT91B5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
IHLGM, TRAOKANT91B5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün (28.06.2024) yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

2023 yılı kar dağıtımına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketin www.ihlasgayrimenkul.com internet adresinde duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü.

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre, hazırlanan konsolide bilançomuzda 1.161.246.556 TL dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda ise 59.527.072,94 TL net dönem karı mevcuttur.

Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, V.U.K hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda bulunan net dönem karından yasal kesintilerin yapılması sonucunda bakiyenin olağanüstü yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı tek önerisi oylamaya sunuldu, katılanların 11.775.016 adet ret oyuna karşılık 25.017.456.130 adet kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IHLGM_2023_KAR_PAYI_DAGITIM_TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
1.000.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
11.065.778,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-1.122.575.130
81.311.363,03
4. Vergiler ( - )
-46.504.115
-21.784.290,09
5. Net Dönem Kârı
-1.161.246.556
59.527.072,94
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-4.450.363.349
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
2.976.353,65
2.976.353,65
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Advertisement