İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
27.05.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.06.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, IHYAY, TREIHYA00015
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREIHYA00023
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün (28.06.2024) yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan;

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi sonunda;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) 'na uygun olarak hazırlanan konsolide bilançomuzda ana ortaklık payına düşen 364.531.389 TL dönem zararı,

Konsolide olmayan V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 14.266.921,27 TL net dönem karı mevcuttur.

Yasal kayıtlarımızda bulunan geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak, elde olunan karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilerek kar dağıtımı yapılmaması hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu oybirliğiyle kabul edildi.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
IHYAY_2023_KAR_PAYI_DAGITIM_TABLOSU.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
450.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
9.144,63
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
YOKTUR
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
-837.620.271
14.266.921,27
4. Vergiler ( - )
-42.014.956
0
5. Net Dönem Kârı
-364.531.389
14.266.921,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
-3.572.290.969
-17.476.364,67
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Advertisement