İZ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.06.2024
Genel Kurul Tarihi
31.07.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.07.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul - Hyatt Centric Levent İstanbul Oteli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okunması, 2023 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi.
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması.
5 - 2024 yılında bağımsız denetim hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaya sunulması.
6 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Şirketin ilişkili taraflarla yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi ve bu işlemlerin onaylanması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
8 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2024 yılı faaliyet planlarına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GENEL KURUL DUYURUSU.pdf - İlan Metni
EK: 2
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 31/07/2024 tarihinde ve saat 10:00'da ekteki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Büyükdere Caddesi No: 136, 34330, Levent / İstanbul adresinde bulunan Hyatt Centric Levent İstanbul otelinde yapılmasına, pay sahiplerine yapılacak genel kurul çağrısının www.izyatirimholding.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Advertisement