KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.06.2024
Genel Kurul Tarihi
27.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu‟nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti,
7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu‟nun 399. maddesi uyarınca; 2024 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul‟un onayına sunulması
8 - 2023 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu‟nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ‘ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında ve 2024 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri‟nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul‟a bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
15 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Kiler Gyo Genel Kurul Toplıantısına Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Kiler Gyo Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.07.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2023.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00'de, Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:30 Kağıthane / İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.07.2024 tarihinde tescil edilerek, yine 09.07.2024 tarih ve 11118 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Haberle İlgili Dosyalar :

Advertisement