MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
02.07.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039
0,0000000
0
0
0,0000000
0
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039
0
0
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 02.07.2024 tarih 1163 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

Şirketimiz, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ tarafından bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 1.283.271.495 TL net dönem karı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 56.210.981,76 TL net dönem kârı elde etmiştir.

Şirketimiz Kâr Dağıtım Politikası'nda öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür, Şirketin nakit akışı, yatırım, ve finansman politikaları ile ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve Şirketimizin uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 01.04.2023-31.03.2024 özel hesap dönemi dağıtılabilir kârının dağıtılmayarak, genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
31 03 2024 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.04.2023/31.03.2024 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
376.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.438.428,66
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.283.271.495
56.210.981,76
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
56.474.831,09
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Advertisement