MİA TEKNOLOJİ A.Ş. - Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Ali Gökhan BELTEKİN
106.851.000,00
TRY
21,31
İhsan ÜNAL
106.851.000,00
TRY
21,31
DİĞER
280.298.000,00
TRY
57,38
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi
Cinsiyeti
Görevi
Mesleği
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi
İcrada Görevli Olup Olmadığı
Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Sermayedeki Payı (%)
Temsil Ettiği Pay Grubu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı
Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ GÖKHAN BELTEKİN
09.10.2017
Yönetim Kurulu Başkanı
Yoktur.
21.31
A - B
İHSAN ÜNAL
Erkek
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Bilgisayar Mühendisi
09.10.2017
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yoktur
Hayır
21.31
A - B
Bağımsız Üye Değil
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
ÖZGÜR ÇİVİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Üst Düzey Yönetici
11.08.2021
İcrada Görevli
Yönetim Kurulu Üyesi
Yoktur
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye Değil
Hayır
ALİ YAZICI
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Akademisyen
11.08.2021
İcrada Görevli Değil
Yönetim Kurulu Üyesi
Atılım Üniversitesi-Öğretim Üyesi
Hayır
0
Yoktur
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286985
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komistesi,Denetim Komitesi
FAİK CECELİ
Erkek
Yönetim Kurulu Üyesi
Yeminli Mali Müşavir
07.06.2024
İcrada Görevli Değil
BDM Bağımsız Denetim A.Ş.'de Sorumlu Ortak Denetçi
Evet
0
Yoktur
Bağımsız Üye
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1286985
Değerlendirildi
Hayır
Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Denetim Komitesi

Advertisement