MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. - Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Fiyat Değişikliği Bildirim Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Şirketimizin Esas Sözleşme Değişikliği nedeniyle 25.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlat Platformunda ayrılma hakkı konusunda duyuru yapılmıştır. Bu duyuruda her bir 1,00 TL nominal değerli pay için ayrılma hakkı fiyatı 43,03 TL olarak açıklanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 13.06.2024 tarihli kararında ayrılma hakkı fiyatı ise 43,23 TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 25.01.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve 23.07.2024 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına katılarak esas sözleşme değişikliğine ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu olumsuz oyunu tutanağa kayıt ettiren pay sahipleri için ayrılma hakkı fiyatı 43,23 TL olarak esas alınacaktır.
Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem
Esas Sözleşme Değişikliği
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.01.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu
Tamamı olumlu oy kullanmıştır.
Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
25.01.2024
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
23.07.2024
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
MIPAZ, TRAMIPAZ91J8
43,23
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Esas Sözleşme Değişikliği nedeniyle 25.01.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlat Platformunda ayrılma hakkı konusunda duyuru yapılmıştır. Bu duyuruda her bir 1,00 TL nominal değerli pay için ayrılma hakkı fiyatı 43,03 TL olarak açıklanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 13.06.2024 tarihli kararında ayrılma hakkı fiyatı ise 43,23 TL olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede 25.01.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizde pay sahibi olan ve 23.07.2024 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısına katılarak esas sözleşme değişikliğine ilişkin gündem maddesine olumsuz oy veren ve bu olumsuz oyunu tutanağa kayıt ettiren pay sahipleri için ayrılma hakkı fiyatı 43,23 TL olarak esas alınacaktır.


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Milpa Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf

Advertisement