ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi
Kâr Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
08.07.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZYS00017
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, OZYSR, TREOZYS00025
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZYS00017
0
0
B Grubu, OZYSR, TREOZYS00025
0
0
Ek Açıklamalar

Karar Numarası:2024/14

Toplantı Tarihi :08/07/2024

Gündem : 2023 Yılı Karının Dağıtılıp Dağıtılmamasına İlişkin Öneri

Toplantıya Katılanlar:Derviş Ali Çokyaşar, Ahmet Fatih Tamay, Murat Tanrıöver, Ümit Bozer

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen kararları almıştır:
1. Şirket tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre 264.026.788 TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu geçici 33. maddesi gereğince 31.12.2023 tarihinde Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan ve enflasyon muhasebesi uygulanmış olan yasal kayıtlarda, enflasyon muhasebesi uygulaması öncesi Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda 11.225.260 TL dönem zararı bulunduğuna,
2. Sermaye Piyasası Kurul Karar Organı'nın 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı ile 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına ve yasal kayıtlarda yapılan enflasyon muhasebesi öncesi Şirket kayıtlarında dönem net zararı olduğu için yasal kayıtlarda dağıtılabilecek bir kar bulunmadığına,
3. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından kar dağıtılmamasına ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilmiş olan 264.026.788 TL net dönem karının geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ilişkin kar payı dağıtım önerisi ile Ek-1'de yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Genel Kurul'da Şirket pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Ek-1: Kar Dağıtım Tablosu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Özyaşar Tel Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
85.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.676.942
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz yoktur.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
196.269.013
-8.478.759
4. Vergiler ( - )
67.757.775
-2.746.501
5. Net Dönem Kârı
264.026.788
-11.225.260
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
264.026.788
-11.225.260
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
264.026.788
-11.225.260
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
264.026.788
-11.225.260
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
264.026.788
-11.225.260
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

(*) Ödenmiş/çıkarılmış sermaye tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 775.131.217,25 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yeralmaktadır.

(**)Tutar nominal Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı olup, Enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda Genel Kanuni Yedek Akçe'lere ilişkin toplam 25.682.532,62 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.


Haberle İlgili Dosyalar :

Advertisement