PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. - Özel Durum Açıklaması (Genel)
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

PC İletişim grubundaki organizasyonel yapılanmalar sebebiyle, 31 Mart 2024 tarihi itibari ile grup bünyesinde istihdam edilen toplam personel sayısında, kamuya açıklanan son bilançoda yer alan personel sayısına göre %13,6 azalış gerçekleşmiştir.

  

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla, istihdam edilen personel 197 kişiye düşmüştür (31 Aralık 2023 itibariyle, toplam personel 228).

  

Bu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği rehberinin 5.7 maddesinin 11. fıkrası gereği yapılmıştır.Advertisement