Advertisement

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
152.965.865 73.503.203
Satışların Maliyeti
-109.492.117 -52.740.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.473.748 20.762.623
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
71.952.153 18.116.240
BRÜT KAR (ZARAR)
115.425.901 38.878.863
Genel Yönetim Giderleri
-10.219.154 -7.626.433
Pazarlama Giderleri
12 -16.270.945 -7.278.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-580.937 -237.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 24.234.639 4.925.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -18.336.979 -3.476.148
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.252.525 25.186.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 7.437.423 1.095.857
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -29.431.091 -10.615.484
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
831.842 152.410
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.090.699 15.819.428
Finansman Gelirleri
15 3.108.513 2.188.171
Finansman Giderleri
15 -49.349.382 -25.961.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.849.830 -7.953.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.509.588 -3.301.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -79.306 -66.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.430.282 -3.234.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.340.242 -11.255.691
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.340.242 -11.255.691
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.586.406 1.373.663
Ana Ortaklık Payları
18 10.753.836 -12.629.354
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklıga ait sürdürülen faaliyetlerden 1 Kurus nominal degerli 100 adet pay basına kazanç / (kayıp) 18 0,13750000 -0,16140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-326.235 4.457.341
Dönem Karı (Zararı)
16.340.242 -11.255.691
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16.340.242 -11.255.691
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.729.821 7.455.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 11.373.032 8.294.076
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.064.196 2.732.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.979.158 894.743
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.085.038 1.837.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.648.097 11.237.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-988.075 -750.381
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 14.636.172 11.988.016
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
15 -6.245.716 -7.325.924
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.704.977 3.262.882
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-71.952.153 -18.116.240
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-71.952.153 -18.116.240
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-831.842 -152.410
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.509.588 3.301.830
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 4.221.040
Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 4.221.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.959 2.643.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.737.394 2.346.716
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.347.618 215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.389.776 2.346.501
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.556.824 -1.024.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.556.824 -1.024.798
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.455.928 -144.106
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.248.499 -171.704
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.680.820 -399.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.432.321 228.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.320.618 1.081.394
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.480.183 -766.629
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.480.183 -766.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.318.113 1.322.469
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.318.113 1.322.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.408.538 -1.157.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.308.436 -418.099
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-3.757.069 -1.226.372
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-97.908 -66.937
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.245.716 7.325.924
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.502.691 -5.236.042
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.316.440 -4.203.324
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.162.603 -4.100.637
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-153.837 -102.687
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.100.312 1.775.770
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -19.269.256 -3.558.869
Alınan Faiz
988.075 750.381
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.583.240 -10.223.442
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
33.367.955 23.430.045
Kredilerden Nakit Girişleri
33.367.955 23.430.045
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.505.558 -19.884.661
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.505.558 -19.884.661
Ödenen Faiz
-590.540 -13.768.826
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.144.903 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.406.784 -11.002.143
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.231.942 -608.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.638.726 -11.610.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.192.332 41.232.787
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.553.606 29.622.224


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
36.553.606 45.192.332
Ticari Alacaklar
83.759.931 77.022.537
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.347.618 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 81.412.313 77.022.537
Diğer Alacaklar
11.733.141 10.277.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.733.141 10.277.487
Stoklar
180.757.333 148.387.885
Canlı Varlıklar
7 25.594.250 16.934.500
Peşin Ödenmiş Giderler
6.958.033 4.899.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.958.033 4.899.358
Diğer Dönen Varlıklar
12.208.428 8.040.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 12.208.428 8.040.719
ARA TOPLAM
357.564.722 310.754.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.564.722 310.754.818
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.299 8.299
Diğer Alacaklar
136.226 35.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
136.226 35.056
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3.118.908 2.287.066
Canlı Varlıklar
7 285.610.066 236.148.719
Maddi Duran Varlıklar
8 781.272.802 790.702.691
Arazi ve Arsalar
465.699.769 465.699.769
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
15.154.150 16.137.906
Binalar
139.788.732 142.766.354
Tesis, Makine ve Cihazlar
149.701.008 155.021.871
Taşıtlar
6.111.728 6.402.994
Mobilya ve Demirbaşlar
1.718.009 914.172
Özel Maliyetler
93.285 103.540
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.006.121 3.656.085
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.330.120 4.508.112
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.330.120 4.508.112
Diğer Duran Varlıklar
2.573.853 1.456.759
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
2.573.853 1.456.759
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.077.050.274 1.035.146.702
TOPLAM VARLIKLAR
1.434.614.996 1.345.901.520
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 153.990.105 136.387.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.990.105 136.387.044
Banka Kredileri
153.990.105 136.387.044
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 176.967.364 139.486.933
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
176.967.364 139.486.933
Banka Kredileri
161.820.597 126.991.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.146.767 12.495.708
Diğer Finansal Yükümlülükler
62.907.623 56.859.719
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 62.907.623 56.859.719
Ticari Borçlar
229.218.197 183.969.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 62.419.941 12.739.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 166.798.256 171.230.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10.824.612 9.503.994
Diğer Borçlar
3.326.220 4.835.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.326.220 4.835.923
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.603.619 12.535.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.603.619 12.535.390
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18.062
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.084.498 3.757.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.811.064 3.757.069
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
273.434
ARA TOPLAM
656.922.238 547.353.832
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
656.922.238 547.353.832
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 144.981.090 188.721.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
144.981.090 188.721.137
Banka Kredileri
134.925.339 175.899.607
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.055.751 12.821.530
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 693.675 596.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.962.789 41.466.435
Diğer Borçlar
5.221.651 5.299.995
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.221.651 5.299.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 80.785.627 71.532.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.644.832 307.617.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
931.567.070 854.970.950
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
442.013.328 435.493.489
Ödenmiş Sermaye
153.800.000 153.800.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.395.552 18.395.552
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.019.606 15.019.606
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 589.241.984 594.150.354
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
589.241.984 594.150.354
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
602.489.951 609.123.634
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.247.967 -14.973.280
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-120.149.791 -114.190.481
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.379.111 4.888.806
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-125.528.902 -119.079.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.682.532 9.682.532
Yasal Yedekler
9.682.532 9.682.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-234.730.391 -245.276.250
Net Dönem Karı veya Zararı
10.753.836 3.912.176
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.034.598 55.437.081
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
503.047.926 490.930.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.434.614.996 1.345.901.520


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 322.628.145 -6.031.347 -33.375.542 3.085.669 9.682.532 -208.553.557 -48.956.404 149.639.344 33.706.465 183.345.809
Diğer Düzeltmeler
-3.196.777 3.196.777
Transferler
-48.956.404 48.956.404
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.279 -11.729.401 199.640 -12.629.354 -24.153.836 1.376.074 -22.777.762
Dönem Karı (Zararı)
-12.629.354 1.373.663 -11.255.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.279 -11.729.401 199.640 -12.629.354 -11.524.482 2.411 -11.522.071
Dönem Sonu Bakiyeler
78.234.000 18.395.552 14.530.296 319.431.368 -6.026.068 -45.104.943 3.285.309 9.682.532 -254.313.184 -12.629.354 125.485.508 35.082.539 160.568.047
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 609.123.634 -14.973.280 -119.079.287 4.888.806 9.682.532 -245.276.250 3.912.176 435.493.489 55.437.081 490.930.570
Diğer Düzeltmeler
-6.633.683 6.633.683
Transferler
3.912.176 -3.912.176
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.725.313 -6.449.615 490.305 10.753.836 6.519.839 5.597.517 12.117.356
Dönem Karı (Zararı)
10.753.836 10.753.836 5.586.406 16.340.242
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.725.313 -6.449.615 490.305 -4.233.997 11.111 -4.222.886
Dönem Sonu Bakiyeler
153.800.000 18.395.552 15.019.606 602.489.951 -13.247.967 -125.528.902 5.379.111 9.682.532 -234.730.391 10.753.836 442.013.328 61.034.598 503.047.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.340.242 -11.255.691
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.736.424 5.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.736.424 5.279
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.959.310 -11.527.350
Yabancı Para Çevrim Farkları
490.305 202.051
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
490.305 202.051
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.449.615 -11.729.401
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.449.615 -11.729.401
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.222.886 -11.522.071
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.117.356 -22.777.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.597.517 1.376.074
Ana Ortaklık Payları
6.519.839 -24.153.836http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028997


BIST